L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte

101.
Artykuły usunięte przez cenzurę ze "Znaku" nr 367 z czerwca 1985 roku . - [Lublin] : Respublica, 1988. - 63, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Książka sfinansowana przez Fundusz Wydawnictw Niezależnych. - Zł. 270. - Stdr. z maszyn.

AR 7504 II RARA (F.CDCN, 2 BRE)
R 8214 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11495         

102.
Ash Timothy Garton
Niemieckość NRD [Niemieckiej Republiki Demokratycznej] / Timothy Garton Ash ; z niem. przełożyła Anna Szafranek. - Wyd. 1 kraj.. - Warszawa : Wydaw. Krąg, 1989. - 126, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : The Germanness of the DDR, 1981. - Przedr. z : Londyn : Aneks, 1989 (kop.). - Zł. 3200. - Off. z oryg.

AR 7065 II RARA (1990 K 38/2)
R 7316 II RARA (1991 D 16/97)
 DO GÓRY   ID: 11501         

103.
Ash Timothy Garton
Polska rewolucja : Solidarność 1980-1982 / Timothy Garton Ash . - Warszawa : Wydaw. Krąg, 1988. - [4], 193 s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : The Polish revolution : Solidarity 1980-1982 : Jonathan Cape, 1983. - Zł. 1050. - Off. z maszyn.

AR 7505 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 7502 II RARA (F.CDCN, 3 MA)
 DO GÓRY   ID: 11503         

104.
Ash Timothy Garton
Polska rewolucja : Solidarność 1980-1982 / Timothy Garton Ash . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Krąg, 1989. - [4], 193 s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : The Polish revolution : Solidarity 1980-1982 : Jonathan Cape, 1983. - Zł. 3200. - Off. z maszyn.

AR 1506 II RARA (F.CDCN)
R 9135 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11504         

105.
Ash Timothy Garton
Polska rewolucja : Solidarność / Timothy Garton Ash ; [wstęp Jerzy Holzer]. - Wyd. 1 kraj.. - Warszawa : Wydaw. Most, 1987. - S. [8], 224, [1] ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : The polish revolution : Solidarity 1980-1982 : Jonathan Cape, 1983. - Przedr. z : Londyn : Polonia, 1987 (repr. 1:1). - Zł. 900. - Off. z oryg.

AR 730 I RARA (1988 D 2/16)
R 8215 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11502         

106.
Augustyński Zygmunt
Miesiące walki 1945-1946 : ze wspomnień redaktora "Gazety Ludowej" [wg okł.] / Zygmunt Augustyński ; oprac. i opatrzyła epilogiem Jadwiga Latoszyńska. - Warszawa : Wydaw. Głos, 1988. - [4], 184 s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 1800. - Off. z maszyn.

AR 7506 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 8216 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11505         

107.
Avtorhanov Abdurahman
Od Andropowa do Gorbaczowa / Abdurachman Avtorchanov ; wstęp, przypisy i tł. z ros. Andrzej Poraj [pseud.]. - Lublin ; Śląsk ; Warszawa : Wydaw. Antyk, 1989. - [2], 154, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Nazwa aut. tł. : Lubach Jerzy. Zł. 1200. Off. z maszyn.

AR 1507 II RARA (F.CDCN)
R 9093 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11507         

108.
Avtorhanov Abdurahman
Od Andropowa do Gorbaczowa / Abdurachman Avtorchanov ; [przeł. z ros., opatrzył wstępem i przypisami Andrzej Poraj]. - Warszawa : Wydaw. Baza, 1990. - 154, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Diela i dni Kriemlia ot Anropova k Gorbacevu : Ymca-Press, 1986. Nazwa aut. tł. : Lubach Jerzy. Zł. 8000. Off. z maszyn.

AR 7338 II RARA (1990 K 794/8)
 DO GÓRY   ID: 11508         

109.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; przeł. Adam Mazur [pseud.]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - [4], 127, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Zagadka smierti Stalina : Possev-Verlag, 1976. W 1982-1983 kolportowane były znaczne ilości egz. bez okł. ((AR 7508). Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. Zł. 120. Off. z maszyn.

AR 7508 II RARA (F.CDCN, 1 SYG)
AR 3375 (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11509         

110.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; przeł. Adam Mazur [pseud.]. - [B. m.] : Spotkania, 1985. - 95, [1] s. ; 29 cm. - (Biblioteka Spotkań)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1981 (przep.). - Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. - Zł. [400]. - Pow. białk.

AR 3521 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY   ID: 11514         

111.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; przeł. [z ros.] Adam Mazur [pseud.]. - Warszawa : Wydaw. Mysia 5, 1984. - [4], 127, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Zagadka smierti Stalina : Possev-Verlag, 1976. Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1981 (kop.). Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. Zł. 340. - Off. z maszyn.

AR 7507 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
 DO GÓRY   ID: 11510         

112.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; tł. z ros. Adam Mazur [pseud.]. - Kraków : Biblioteka Wolnej Myśli, 1984. - S. [7], 10-170, [1] ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1983(kop.). Pminięta s. 12. - Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. - [500]. - Off. z oryg.

AR 247 I (1987 D 1316/101)
R 5267 I (1985 D 7/15)
R 5288 I (1985 D 11/145)
 DO GÓRY   ID: 11511         

113.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; tł. z ros. Adam Mazur [pseud.]. - [Gdańsk] : Litery, 1984. - [5], 10-170, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1983(kop.). Pminięta s. 12. - Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. - Zł. 200. - Off. z oryg.

AR 894 I RARA (1984 D 1695/1)
R 5307 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 11512         

114.
Avtorhanov Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : spisek Berii / Abdurachman Avtorchanov ; tł. z ros. Adam Mazur [pseud.]. T. 1-2. - [Wrocław] : ARO [Akademicki Ruch Odnowy] NZS PWr. [Politechniki Wrocławskiej], [ok. 1984]. - 2 t. (S. 52 ; 71) ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1983(repr. 1:1). - Nazwa aut. tł. : Drawicz Andrzej. - Zł. 250. - Off. z oryg.

AR 7509 II RARA (F.CDCN, 1 UR)
R 8219 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11513         

115.
Avtorhanov Abdurahman
Zakulisowa historia paktu "Ribbentrop-Mołotow" / Abdurachman Avtorchanov. - [B. m. : b. w., ok. 1980]. - 15 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : :Kontynent" : wybór artykułów, Londyn : Polonia, 1979, s. 310-323 (kop.). - Paginacja z okł. - Off. z oryg.

AR 565 I RARA (92 D WYR 1/13)
 DO GÓRY   ID: 11515         

116.
Avtorhanov Abdurahman
Zakulisowa historia paktu "Ribbentrop-Mołotow" / Abdurachman Avtorchanov. - [Warszawa : b. w., 1983]. - S. [2], 310-322, [1] ; 11 cm
Uwagi: Przedr. z : :Kontynent" : wybór artykułów, Londyn : Polonia, 1979, s. 310-323 (kop.). - Zł. [27]. - Stdr. z oryg.

AR 605 I (1988 D 688/65, 2 WUSW)
R 230 I (1987 D 1316/42b), R 96 I (FCDCN)
DR 10 I (FCDCN)
 DO GÓRY   ID: 11516         

117.
Azcarate Manuel, Urban George
Praha 68 : [wywiad George'a Urbana z Manuelem Azcarate] / George Urban ; Manuel Azcarate. - [B. m.] : Studencka Oficyna Wydawnicza "Posłanie", 1981 . - 21 s. ; 30 cm
Uwagi: Brak s. 14-16. - Po. białk.

AR 3840 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11517         

118.
Aziewicz Tadeusz ; Boczoń Jerzy ; Roter Andrzej
Czy społeczeństwo zaakceptuje kapitalizm? : fragmenty referatu wygłoszonego podczas II Gdańskiego Kongresu Liberałów w dniu 18 listopada 1989 r. / Tadeusz Aziewicz, Jerzy Boczoń i Andrzej Roter. - [B. m.] : Przekaz K, [1989]. - 6 s. ; 21 cm. - (Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Raporty Studyjne)
Uwagi: Kolportaż wewnętrzny. - Off. lub kser. z maszyn.

AR 1844 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11519         

119.
Azja i Afryka : antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie / [oprac. Jan Bielatowicz] ; oprac. graf. Powój [pseud.]. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - 23 s. : il. [8] ; 21 cm
Uwagi: Blok skiążki wydrukowany z odmiennych matryc (np. na s. 3 podwójna paginacja). - Zł. 110. - Pow. białk.

AR 3376 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11499         

120.
Azja i Afryka : antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie / [oprac. Jan Bielatowicz] ; oprac. graf. Powój [pseud.]. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - 23 s. : il. [8] ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Palestyna : Oddz. Propagandy i Kultury Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie, 1944, (fragm.) (przep.). - Zł. 110. - Pow. białk.

AR 2852 II RARA (1984 D 390/19)
R 2851 II NPS (1984 D 390/24)
 DO GÓRY   ID: 11500         

121.
Babiński Stanisław
Drogowskaz ideowo-polityczny Kazimierza Sosnkowskiego / Stanisław Babiński . - Warszawa : Wydaw. Niepodległość, 1989. - [2], 36 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Państwowej)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. [500]. - Off. z maszyn.

AR 2976 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11497         

122.
Baczko Bronisław
Stalin : charyzmat spreparowany / Bronisław Baczko . - [Warszawa] : Los, 1984. - 30, [1] s. + wkładka ([1 k. ; 30 cm]) ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1984, nr 34 (kop.). - Zł. 100. - Stdr. z oryg. i rys.

AR 2624 II RARA (1989 D 602/32/23, 32 WUSW)
R 2803 II RARA (1989 D 1883/6)
 DO GÓRY   ID: 11496         

123.
Baden-Powell Robert
Wskazówki dla skautmistrzów / Baden Powell of Gliwell [właść. Gliwell]. - Warszawa : Bratnie Słowo, 1981. - 96 s. ; 15 cm. - (Biblioteka Pisma "Bratnie Słowo")
Uwagi: Przedr. z : Warszawa, 1930 (kop.). - Off. z oryg.

AR 564 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11498         

124.
Bagiński Henryk
Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920 / Henryk Bagiński ; [oprac. graficzne Jerzy Zgorzelski]. Wyd. 2. - Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990. - 598, VI, [2] s., [7] k. tabl. : mapy, err. ; 23 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wojskowy Instytut Wydawniczy , 1921 (repr. 1:1). -Zł. 35000. -Off. z oryg.

AR 7394 II RARA (1991 K 131/4)
 DO GÓRY   ID: 11521         

125.
Bagiński Kazimierz ; Pużak Kazimierz ; Garliński Józef
Proces szesnastu / Kazimierz Bagiński ; Kazimierz Pużak ; Józef Garliński . - Kraków : [Wydaw.] ''Kraków , 1984. - 147, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Zeszyty historyczne'' 1963, nr 4, s. 74-122 (przep.). ''Zeszyty Historyczne'' 1977, nr 41, s. 134-196 (przep.). Londyn : PFK, 1968, s. 232-246 (przep.). - Zawiera : ''Proces szesnastu'' w Moskwie : (wspomnienia osobiste) / Kazimierz Bagiński. Wspomnienia 1939-1945 : (fragmenty) / Kazimierz Pużak. Politycy i żołnierze : (fragmenty) / Józef Garliński. - Na okł. : Proces szesnastu w Moskwie / K. Bagiński, J. Gawliński [!], K. Pużak. - Zł. 300. - Pow. białk.

AR 2855 II RARA (1984 D1200/10b)
R 2854 II RARA (1984 D 1200/10a)
R 2853 II NPS (1984 D 1140/18)
 DO GÓRY   ID: 297         

126.
Bagiński Kazimierz
Cenzura w Polsce / Kazimierz Bagiński . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 23, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Robotnicza. Historia najnowsza)
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1965, nr 8, s. 129-152 (repr. 1:1). - Opis wg okł. - Zł. 20. - Strd. z oryg. - Kolejny egz. zob.: 803620 II RARA (F.CDCN)

AR 2324 II RARA (1988 D 688/28, 2 WUSW)
R 2173 II NPS (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11522         

127.
Bagiński Kazimierz
Proces szesnastu w Moskwie : (wspomnienia osobiste) / Kazimierz Bagiński . - Warszawa : "Wydaw." Grup Politycznych, 1985. - S. [1], 74-144 ; 15 cm. - (Dokumenty / TUR [Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego])
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1963, nr 4, s. 74-144 (przep.). - Zawiera : Z dwu ostatnich lat Boga : Lwów 1939-1941 / Wanda Ładniewska-Blankenheimowej. - S. 1 bez tekstu. - Zł. 170. - Off. z oryg.

AR 5198 I RARA (1985 D 11/129)
R 5244 I RARA (1991 D 106/46)
 DO GÓRY   ID: 11523         

128.
Bagiński Kazimierz
Proces szesnastu w Moskwie : (wspomnienia osobiste) / Kazimierz Bagiński . - [Warszawa : b. w., 1985]. - [1], 49 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1963, nr 4, s. 74-122 (kop.). Opis wg okł. - Po s. 48 trzy s. niezadrukowane. - Zł. 100. - Off. z oryg.

AR 205 I RARA (1987 D 1316/66, 1 WUSW)
R 5274 I RARA (1986 D 4/16)
R 5296 I NPS (1985 D 3/66)
 DO GÓRY   ID: 11524         

129.
Bajka o smoku niewawelskim : napisana bez wiedzy i zgody K. M. / niezależne pismo dzieci "Okienko". - [Warszawa] : Wydaw. Społeczne KOS, 1987. - 13 s. : rys. ; 21 x 29 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Inicjały w tyt. wskazują na Kornela Makuszyńskiego. - Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 4065 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11528         

130.
Bajka o smoku niewawelskim : napisana bez wiedzy i zgody K. M. / niezależne pismo dzieci "Okienko". - [Warszawa] : Wydaw. Społeczne KOS, 1988. - 13, [1] s. : rys. ; 21 x 29 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Inicjały w tyt. wskazują na Kornela Makuszyńskiego. - Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 4035 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11529         

131.
Banasikowski Edmund
Na zew Ziemi Wileńskiej / Edmund Banasikowski ; [przedmowa Jerzy R. Krzyżanowski]. - [Warszawa] : Wydaw. Myśl, [ok. 1988]. - 455 s., [24] s. tabl. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Paryż : Ed. Spotkania, 1988 (repr. 1:1). - Egz. R cena 5000 zł. - Zł. 18500. - Off. z oryg.

AR 7340 II RARA (1990 K 422/6)
R 8221 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11526         

132.
Baran Józef
Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej Łowisko / Józef Baran. - Rzeszów : Niezależne Wydaw. Chłopskie. Oddział Rzeszów, 1981 (Druk : MKR Rzeszów). - 23, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 25. - Off. z maszyn.

AR 7512 II RARA (F.CDCN, 1 PAS)
R 1630 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11532         

133.
Barańczak Stanisław
Etyka i poetyka : szkice 1970-1978 / Stanisław Barańczak. - Kraków : Wydaw. ABC, 1981. - 267, [3] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka ''Kultury 1979, t. 303 (kop.). - Zł. 100. - Off. z oryg. - Kolejny egz. zob.: 811256 I NPS (1981 K 1471/6)

AR 141 I RARA (1983 D 1825/1)
R 307 I NPS (1987 D 1516/29
 DO GÓRY   ID: 310         

134.
Barańczak Stanisław
Wiersze... / Stanisław Barańczak. - Kraków : Wyd. Świt, 1983. - [12] k. ; 21 cm
Uwagi: Na k. tyt. : RDA. - Pow. białk.

AR 1509 II RARA (F. CDCN)
R 9094 II RARA (F. CDCN)
 DO GÓRY   ID: 442         

135.
Barańczak Stanisław
Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985 / Stanisław Barańczak. Wyd. 1 kraj.. - [Wrocław} : Inicjatywa Wydawnicza <>, 1987. - 56 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1986 (repr. 1:1). - Zł. 200. - Off. ze skł.

AR 7102 II RARA (1987 D 6/17)
 DO GÓRY   ID: 11533         

136.
Barańczak Stanisław
Cenzura w PRL / Stanisław Barańczak. - Poznań : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, 1980. - 8 s. ; 30 cm. - (Poznańskie Broszury Społeczne ; z. 2)
Uwagi: Pow. białk.

AR 3524 III RARA (1989 K 1856/1)
 DO GÓRY   ID: 11535         

137.
Barańczak Stanisław
Czytelnik ubezwłasnowolniony : perswazja w masowej kulturze literackiej PRL / Stanisław Barańczak . - [Kraków : b. w. ; 1983]. - S. [2], 5-141 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Historia i Teraźniejszość, Paryż : Libella, 1983, t. 7, (repr. 1:1). - Zł. [350]. - Off. z oryg.

AR 2856 II RARA (1984 D 15/21)
R 1972 II RARA (1987 D 1316/303)
R 396 II NPS (1987 D 1516/190)
 DO GÓRY   ID: 305         

138.
Barańczak Stanisław
Dziennik poranny : wiersze 1967-1971 / Stanisław Barańczak. - [Katowice?] : "Górny Śląsk", 1986. - [20] k. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 80. - Off. z oryg.

AR 947 I RARA (1988 D 2/10a)
R 974 I RARA (1989 D 2/10b)
 DO GÓRY   ID: 11536         

139.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne / Stanisław Barańczak ; [il. Jerzy Duda-Gracz ; proj. okł. Bronisław Kurdziel. - Kraków : Wydaw. ABC, 1981. - 38, [3] s., [8] k. tabl. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka ''Kultury'' 1977, t. 275 (kop.). - Zł 60. - Off. z oryg. - Kolejny egz. zob.: 811255 I RARA (1981 K 1293/11)

AR 264 I RARA (1987 D 1516/28)
R 5295 I NPS (1991 D 106/36)
 DO GÓRY   ID: 432         

140.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak. - Poznań : [b.w.], 1976. - [38] k. ; 30 cm
Uwagi: Egz. R 4211 III niekompletny - brak k. 19-38. - Wyd. samizdatowe. - Maszyn.

AR 3523 III RARA (F.CDCN, 25 WUSW)
R 4211 III RARA (93 D CZE 1/39)
 DO GÓRY   ID: 11538         

141.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak. - Poznań : [b.w.], 1976. - [35] k. ; 30 cm
Uwagi: Wyd. samizdatowe. - Maszyn.

AR 3525 III RARA (F.CDCN, 24 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 11539         

142.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak. - [B. m. : b. w., po 1976]. - [18] k. ; 30 cm
Uwagi: Opis z okł. - Pagin. z okł. - Dedykowane : Matce, Żonie i Synowi. - Pow. spiryt.

AR 4034 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11540         

143.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak. - [B. m. : b. w., po 1976]. - [23] k. ; 30 cm
Uwagi: Wyd. samizdatowe. - Maszyn.

AR 3522 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11541         

144.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak . - Szczecin : Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, 1981. - 28, [28] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1978 (przep.). - Zł. 30. - Pow. białk. - Kolejny egz. zob.: 810368 I RARA (1981 K 874/6)

AR 5125 I RARA (1991 D 106/40)
 DO GÓRY   ID: 11544         

145.
Barańczak Stanisław
Ja wiem, że to niesłuszne : wiersze z lat 1975-1976 / Stanisław Barańczak ; [zamiast przedmowy Adam Michnik]. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978. - IV, 3-46, [8] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka "Kultury" 1977, t. 275 (przep.). - Pow. białk.

AR 7513 II RARA (F.CDCN, 17 WUSW)
R 7505 II RARA (F.CDCN, 24 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 11543         

146.
Barańczak Stanisław
Jednym tchem / Stanisław Barańczak. - Kraków : Wydaw. Świt, 1984. - [12] k. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Okładka wykonana odręcznie (sowiecka gwiazda i dopisek RDA). - Pow. białk.

AR 7514 II RARA (F.CDCN, 1 CZE)
R 8222 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 433         

147.
Barańczak Stanisław
Knebel i słowo / Stanisław Barańczak . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980. - [1], 43 s. ; 14 cm. - (Wykłady / Towarzystwo Kursów Naukowych)
Uwagi: 112 poz. wyd. Nowej. - Stdr. z maszyn.

AR 53 I RARA (1981 D 198/15)
R 224 I RARA (1987 D 1316/166)
R 65 I NPS (1981 K 270/9)
 DO GÓRY   ID: 11546         

148.
Barańczak Stanisław
Książki najgorsze : (1975-1980) / Stanisław Barańczak. - Kraków : Wydaw. kos, 1981 [właśc. 1982]. - 166 s. ; 15 cm
Uwagi: Kolejna sygn. : R 504 I NPS (F. CDCN). - Pamflety opublikowane wcześniej w ''Studencie'', ''Biuletynie Informacyjnym KOR'' i ''Tygodniku Powszechnym''. - Zł. [170]. - Off. z maszyn.

AR 137 I RARA (1983 D 945/51a)
R 138 I RARA (F. CDCN)
R 300 I NPS (F. CDCN)
 DO GÓRY   ID: 434         

149.
Barańczak Stanisław
Nie podlegać nicości : i inne szkice / Stanisław Barańczak. - Kraków : kos [Krakowska Oficyna Studentów] 1980 . - 64 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka ''Kultury'' 1979, t. 303 (kop.)

AR 1266 I RARA (1990 D 48/9)
R 5308 I RARA (1985 D 11/84
 DO GÓRY   ID: 435         

150.
Barańczak Stanisław
Przywracanie porządku / Stanisław Barańczak . - Poznań : Oficyna Wydawnicza "Syzyf", 1983. - 23 s. ; [4] k. il. ; 15 x 11 cm
Uwagi: Zł. 55. - Pow. białk.

AR 562 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11547         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)