L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte

5301.
Żychiewicz Tadeusz
Konstantynopol, Moskwa, Unia, Papież / Tadeusz Żychiewicz . - [Gdańsk] : Wydaw. Młoda Polska, [po 1986]. - 26 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 20. - Stdr. z oryg.

AR 2113 II RARA (1987 D 1682/12)
R 7448 II RARA (1991 D 556/25)
 DO GÓRY   ID: 7569         

5302.
Życiński Józef
Listy do Nikodema i inne przypowieści / Józef Życiński . - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Constans, 1985. - 62, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 2795 II RARA (1986 D 3/44)
R 9090 II RARA (1986 D 1/67)
 DO GÓRY   ID: 7570         

5303.
Życiński Józef
Pisma w kraju UBu / Józef Życiński . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. - 173, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Zł. 2900. - Off. ze skł.

AR 7151 II RARA (1989 K 1713/24)
R 9089 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7571         

5304.
Życiński Józef
Zagadnienia relacji między naukami przyrodniczymi a materializmem dialektycznym / Józef Życiński . - [B. m. : b. w., ok. 1980?]. - 26 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg nagł. - Pow. białk.

AR 4013 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7572         

5305.
Życiorys ; Relacja z porwania . - [B. m. : b. w., 1984]. - 7, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Przegląd Katolicki" 1984, nr 21 (kop.). - Na okł. portret ks. Jerzego Popiełuszki. - Off. z oryg.

AR 8190 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
 DO GÓRY   ID: 7573         

5306.
Życiorys ks. Jerzego Popiełuszko duszpasterza robotników polskich : 14 IX 1947 - 19 X 1984 / [oprac. ks. Grzegorz Kalwarczyk] ; Jerzy Popiełuszko. - [B. m. : b. w., 1984]. - [8] s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Życiorys / Grzegorz Kalwarczyk. Wyjątki z homilii ks. Jerzego Popiełuszki na Mszach Świętych za Ojczyznę / Jerzy Popiełuszko. - Opis wg okł. - Poligrafia kościelna. - Off. ze skł.

AR 8189 II RARA (1985 D 6/78)
R 8029 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
 DO GÓRY   ID: 7574         

5307.
Życiorys ks. Jerzego Popiełuszko duszpasterza robotników polskich : 14 IX 1947 - 19 X 1984 / [oprac. ks. Grzegorz Kalwarczyk] ; Jerzy Popiełuszko. - [B. m. : b. w., ok. 1984]. - [8] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z oryg.

AR 1961 II RARA (F.CDCN)
R 8659 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7575         

5308.
Żydzi jako polski problem / Jakub Karpiński [i in.]. - [Warszawa] : Wydaw. Prawno-Polityczne, [1986]. - 133, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1986, nr 41-42 (kop.). - Zł. 280. - Off. z oryg.

AR 221 I RARA (1987 D 1316/203, 6 WUSW)
R 1032 I RARA (1986 D 12/40)
 DO GÓRY   ID: 7576         

5309.
Żydzi jako polski problem / Jakub Karpiński [i in.]. - [B. m.] : Wolna Spółka Wydawnicza "Komitywa", 1987. - 135 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1986, nr 41-42 (kop.). - Jako miejsce wydania : Gdzieś w Polsce. - Zł. 330. - Off. z oryg.

AR 220 I RARA (1987 D 1316/125, 3 WUSW)
R 1031 I RARA (1987 D 5/21)
 DO GÓRY   ID: 7577         

5310.
[Dwadzieścia] 20 lat Teatru Ósmego Dnia : 1964 - 1984 / Poznań : Głosy, 1985. - Teka 23 k. fot., [1] k. (30 cm) złoż. ; 13 x 18 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis wg okł. - Zł. 650. - Odb. fot.

FT 106 II a (1986 D 6/38, 2511)
 DO GÓRY   ID: 11031         

5311.
[Internowani : Białołęka '82] . - [B. m. : b. w., ok. 1982]. - Teka 20 k. fot. ; 14 x 9 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis umowny. - Odb. fot.

FT 4 I a (93 UD ASP 2/72)
 DO GÓRY   ID: 10778         

5312.
[Jedenasty] 11 Listopada 1918 : I. Wkład Chełmszczyzny w dzieło Niepodległości. II. Śpiewniczek pieśni patriotycznej i legionowej / Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Chełmskiego. - Chełm : Komitet Organizacyjny Obchodów Święta Niepodległości, 1981. - 8, 5 s. ; 30 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Pow. białk.

AR 3635 III RARA (92 W BMP 1/2)
 DO GÓRY   ID: 10284         

5313.
[Kolędy wojenne] . - [B. m. : b. w., ok. 1982]. - 8 k. ; 21 cm
Uwagi: Maszyn.

AR 3003 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10031         

5314.
[Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki] . - [B. m. : b. w., po 1984]. - 16 k. fot. ; 12 x 18 cm
Uwagi: Fot. przepasane czarną opaską. - Odb. fot.

FT 117 II a (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7972         

5315.
[Polska wobec stanu wojennego] : (raport czwarty) / Zespół Redakcyjny Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". - [B. m. : b. w.], 1982. - 67 k. ; 30 cm
Uwagi: W sygn. AR również kserokopia (56 s.) innego maszyn. (2). - Kser. z maszyn.

AR 4168 III RARA (F.CDCN)
R 3847 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8002         

5316.
[Pomnik poległych stoczniowców] . - [B. m. : b. w., po 1981]. - [14 k. fot.] ; 8 x 11 cm
Uwagi: Teka fot. - Odb. fot.

FT 18 I a (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8020         

5317.
[Poradnik drukarza] : [inc. : Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku nie wymagają żadnych maszyn...] / [Wrocław : b. w., ok. 1984?]. - 12 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Adres wyd. zob. J. 2789. - Zł. 25. - Off. z maszyn.

AR 8194 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8069         

5318.
[Wiersze zakazane] / redakcja. - Bydgoszcz : Wydaw. Niezależne Nowa Sowa, 1983. - [21] k. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 130. - Pow. białk.

AR 3964 III RARA (F.CDCN)
R 4434 III RARA (1989 K 1840/2)
 DO GÓRY   ID: 7129         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)