L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Projekt ''Solidarna Małopolska'' \ Komisje Zakładowe NSZZ ''Solidarność'' Małopolska 1980-1981Wykaz Komisji Zakładowych NSZZ ''Solidarność'' Małopolska z lat 1980-1981 opracowany na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Małopolska (sygn. CDCN, Arch. 1, t. 6-9, 12)

NSZZ "Solidarność" - Ankieta do pobrania
 DO GÓRY   ID: 16420         


Koło nr 0001

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina
ul. Ujastek 1
Kraków
Il. prac. 40.000
Il. czł. NSZZ “S”: 36.000
 DO GÓRY   ID: 157         


Koło nr 0002

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chemicznych ''CeBeA''
ul. Dzierżyńskiego 114
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 685
 DO GÓRY   ID: 158         


Koło nr 0003

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa ''Biprostal''
ul. 18 Stycznia 57
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 356
 DO GÓRY   ID: 159         


Koło nr 0004

Fabryka Aparatów Pomiarowych “MERA-KFAP”
ul. G. Zapolskiej 38
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 900

Komisja Oddziałowa NSZZ “S”
“MERA-KFAP”
ul. Tarnowska 1
Limanowa
P 537
 DO GÓRY   ID: 160         


Koło nr 0005

Zakład Konstrukcji Stalowych ''ELBUD''
ul. Wadowicka 12
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 675
 DO GÓRY   ID: 161         


Koło nr 0006

Uniwersytet Jagielloński
31-008 Kraków, ul. Gołębia 24
Il. prac.: 3800
Il. czł. NSZZ "S": 2300 (10.10.1980); 3258 członków skupionych w 20 Komisjach Oddziałowych i 51 Kołach (31 XII 1980)

Przewodniczący Uczelnianego Komitetu Założycielskiego: prof. dr hab. Ryszard Łużny; od 10 I 1981 przewodniczący KZ: prof. dr hab. Michał Pułaski
 DO GÓRY   ID: 254         


Koło nr 0007

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty “Bipronaft”
ul. Mogilska 41
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 443
 DO GÓRY   ID: 268         


Koło nr 0008

Nowohuckie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Montin”
ul. Centralna 51
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 1. 824
 DO GÓRY   ID: 270         


Koło nr 0009

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego
ul. Grzegórzecka 69
Kraków
Il. prac.: 1. 920
Il. czł. NSZZ “S”: 1. 750
 DO GÓRY   ID: 271         


Koło nr 0010

Polska Akademia Nauk
ul. Sławkowska 17
Kraków
Il. prac.: 1. 350
Il. czł. NSZZ “S”: 1. 250
 DO GÓRY   ID: 272         


Koło nr 0011

Krakowskie Zakłady Armatur
ul. Zakopiańska 72
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 2.060
 DO GÓRY   ID: 277         


Koło nr 0012

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL”
ul. Wrocławska 53
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 1.462
 DO GÓRY   ID: 278         


Koło nr 0013

Huta Aluminium “Skawina”
ul. F. Dzierżyńskiego 22
32-050 Skawina
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 1.309
 DO GÓRY   ID: 279         


Koło nr 0014

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Urządzeń Elektrycznych “Elektroprojket”
Oddział w Krakowie
ul. K. Łowińskiego 7
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 75
 DO GÓRY   ID: 280         


Koło nr 0015
Instytut Odlewnictwa MPMCiR [?]
ul. Zakopiańska 73
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 64
 DO GÓRY   ID: 281         


Koło nr 0016

Ośrodek Organizacji i Informatyki
Przemysłu Petrochemicznego “Petroinform”

Al. 3 Maja 9
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 166
 DO GÓRY   ID: 282         


Koło nr 0016

Ośrodek Organizacji i Informatyki
Przemysłu Petrochemicznego “Petroinform”

Al. 3 Maja 9
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 166
 DO GÓRY   ID: 283         


Koło nr 0017

Elektrownia Skawina
Skawina
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 513
 DO GÓRY   ID: 284         


Koło nr 0018

Polskie Koleje Państwowe
Biuro Projektów Kolejowych
ul. Mogilska 1
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 231
 DO GÓRY   ID: 285         


Koło nr 0019

Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego
Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Rzeźnicza 13/15
31–540 Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 30
 DO GÓRY   ID: 286         


Koło nr 0020

Wojewódzkie Archiwum Państwowe
ul. Kanonicza 1; Sienna 16
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 16
 DO GÓRY   ID: 287         


Koło nr 0021

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni “Prodlew”
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 43
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 205
Przewod. KZ NSZZ “S”: Rokosz
 DO GÓRY   ID: 288         


Koło nr 0022

Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów
ul. Mogilska 25
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 159
 DO GÓRY   ID: 289         


Koło nr 0023

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego “Biproskór”
Przy Rondzie 6
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 112
 DO GÓRY   ID: 290         


Koło nr 0024

Zakłady Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
Al. A. Mickiewicza 31/33
Kraków
Il. prac.: 1.142 [3?]
Il. czł. NSZZ “S”: 1.102
 DO GÓRY   ID: 291         


Koło nr 0025

Zakłady Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
Al. A. Mickiewicza 31/33
Kraków
Il. prac.: 1.142 [3?]
Il. czł. NSZZ “S”: 1.102
 DO GÓRY   ID: 292         


Koło nr 0026

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego “Biproskór”
Przy Rondzie 6
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 112
 DO GÓRY   ID: 293         


Koło nr 0027

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ”Energoprojekt”
ul. Mazowiecka 21
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 377
 DO GÓRY   ID: 294         


Koło nr 0028

Biuro Studiów i Projektów Lasów Państwowych
ul. Prądnicka 80
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 39
 DO GÓRY   ID: 295         


Koło nr 0029

Zakład Przetwórstwa Hutniczego
ul. Wygoda 1
Bochnia
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 42
 DO GÓRY   ID: 296         


Koło nr 0030

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Stalowych “Mostostal”
ul. Ujastek 6
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 82
 DO GÓRY   ID: 298         


Koło nr 0031

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego
ul. Zakopiańska 9
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 378
 DO GÓRY   ID: 299         


Koło nr 0031

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego
ul. Zakopiańska 9
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 378
 DO GÓRY   ID: 300         


Koło nr 0032

X Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Wróblewskiego 8
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 26
 DO GÓRY   ID: 301         


Koło nr 0033

Krakowska Fabryka Kabli
ul. Wielicka 114
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 1.180
 DO GÓRY   ID: 302         


Koło nr 0034

Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych
ul. płk. S. Dąbka 1
(centrala: ul. Stalowa)
Kraków-Płaszów
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 344
 DO GÓRY   ID: 303         


Koło nr 0035

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
ul. Rzeźnicza 28
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 1.206
 DO GÓRY   ID: 304         


Koło nr 0036

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej „PKS”
Oddział w Krakowie
ul. Kamienna 19
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 76
 DO GÓRY   ID: 306         


Koło nr 0037

Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
ul. Tyniecka 14
Skawina
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 704
 DO GÓRY   ID: 307         


Koło nr 0038

Instytut Geologiczny
Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 72
 DO GÓRY   ID: 308         


Koło nr 0039

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kamieniec 10
Zakopane
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 857
 DO GÓRY   ID: 309         


Koło nr 0040

Zakład Gazowniczy
ul. Gazowa 16
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 375
 DO GÓRY   ID: 311         


Koło nr 0041

Krakowski Szpital Zespolony im. Narutowicza
ul. Prądnicka 37
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 579
 DO GÓRY   ID: 312         


Koło nr 0042

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
ul. Szczepanowska 17
Brzesko
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 147
 DO GÓRY   ID: 313         


Koło nr 0043

Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego Południe
ul. Salwatorska 14
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 108
 DO GÓRY   ID: 314         


Koło nr 0044

Zarząd Autostrad
ul. Włościańska 5
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 59
 DO GÓRY   ID: 315         


Koło nr 0045

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego “Domgos”
ul. św. Jana 18
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ “S”: 26
 DO GÓRY   ID: 316         


Koło nr 0046

Instytut Pediatrii Akademii Medycznej
ul. Wielicka 265
Kraków
Il. prac.: 930
Il. czł. NSZZ “S”: 817
 DO GÓRY   ID: 317         


Koło nr 0047

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych
Zakład Maszyn Kablowych
ul. Wielicka 114
Kraków
Il. prac.:
Il. czł. NSZZ "S": 551
 DO GÓRY   ID: 318         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)