L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Ciągłe - Artykuły


1.
"Solidarność Podziemna"
Więc pijmy, więc myślmy : (niepotrzebne skreślić) / "Solidarność Podziemna". - Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). - s. 2
Uwagi: fel.: dot. problemu alkoholowego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29751         

2.
"Solidarność" ludzi pracy ZZSD "Predom-Polar"
"Dyskusja" o związkach zawodowych / "Solidarność" ludzi pracy ZZSD "Predom-Polar". - Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 39(187) (15-17 III). - s. 1
Uwagi: inf.: o tworzeniu nowych związków zawodowych jako elemencie walki z NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28747         

3.
"Stały czytelnik"
Kryzys budownictwa - nie dotyczy / "Stały czytelnik" [pseud.]. - Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). - s. 4. - (List Czytelnika)
Uwagi: inf.: list czytelnika dotyczący przywilejów mieszkaniowych pracowników resortu MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28717         

4.
"Tygodnik Powszechny"
Robotnicy Strajkujących Wydziałów Kombinatu Metalurgicznego HiL : Kraków, 28. IV. 1988 r. / Jerzy Turowicz et al. - Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). - s. 3-4
Uwagi: dok.: słowa poparcia i solidarności ze strajkującymi pracownikami HiL. - W art. zniekształcone zostały dane Franciszka Blajdy, którego nazwisko podano błędnie, jako Blajada.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28527         

5.
(A)
Jak fałszowałem wybory / (A) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). - s. 4
Uwagi: art: opis fałszowania wyborów. - Nazwa aut.: Paszyński Aleksander? Por. Słownik pseudonimów, t. 5, s. 18 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21869         

6.
(ab)
Nowe prawo prasowe / (ab) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). - s. 4
Uwagi: art.: o zmianie prawa prasowego. - Nazwa aut.: Jedlicki Jerzy? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 42 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21111         

7.
(ab)
Po co tyle ustaw? / (ab) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). - s. 4
Uwagi: art.: analiza ustaw i aktów prawnych wydanych po 13 XII 81 r. - Nazwa aut.: Jedlicki Jerzy? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 42 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20874         

8.
(ab)
Skok w normalizację / (ab) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). - s. 2
Uwagi: art.: o analiza sytuacji w kraju po roku trwania stanu wojennego. - Nazwa aut.: Jedlicki Jerzy? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 42 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20883         

9.
(ab)
Złodziejskim tropem : czyli kto zarabia na emeryturach i służbie zdrowia / (ab) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). - s. 1-2
Uwagi: art.: nt. zmian prawnych odnośnie emerytur. - Nazwa aut.: Jedlicki Jerzy? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 42 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24289         

10.
(ach)
Porozumienie : bata z grzbietem / (ach) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 3 (17 II). - s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju. - Nazwa aut.: Chłopecki Andrzej? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 43 (brak dokładnej charakterystyki publicystyki)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20421         

11.
(AK)
Dopiero Początek? / (AK) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (11 II). - s. 1-2
Uwagi: art.: nt. uwolnienia A. Sacharowa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23344         

12.
(al)
Trwanie przy swoim / (al) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). - s. 1
Uwagi: art.: nt. stosunku rządu do amnestii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24657         

13.
(ap)
Znak czasu / (ap) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). - s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju; analiza sytuacji Kościoła w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21282         

14.
(ap)
Po zakazie importu polskiej żywności / (ap) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). - s. 2
Uwagi: art.: nt. zakazu importu polskiej żywności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24391         

15.
(ap)
Znak czasu / (ap)[pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). - s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju; analiza sytuacji Kościoła w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24581         

16.
(asa)
Dziś ludzie są inni : rozmowa z Jerzym Kropiwnickim / (asa) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). - s. 2
Uwagi: wywiad.: wywiad z Jerzym Kropiwnickim. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Witolda Ekierta, którego imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Ekert.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21913         

17.
(asa)
W trosce o pełne więzienia / (asa) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). - s. 2
Uwagi: art.: zmiany w prawie karnym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21849         

18.
(AŚ)
Władysław Frasyniuk / (AŚ) [ pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). - s. 3
Uwagi: art.: prezentacja postaci aresztowanego przywódcy dolnośląskiej "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21215         

19.
(be-ka)
Adresat głuchy i niemy / (be-ka) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). - s. 3
Uwagi: art.: o koncepcjach dotyczących roli Kościoła w samoorganizacji społecznej w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20746         

20.
(be-ka)
Górnicy o sobie / (be-ka) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). - s. 1
Uwagi: art.: wypowiedzi górników o sytuacji w kopalniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20760         

21.
(be-ka)
Mlekiem i miodem płynąca / (be-ka) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). - s. 4
Uwagi: [art: opinia o podwyżkach cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21990         

22.
(be-ka)
Nad komunikatem GUS / (be-ka) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). - s. 2
Uwagi: art.: opinia o sytuacji gospodarczej PRL-u

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21563         

23.
(be-ka)
Śląsk / (be-ka) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). - s. 4
Uwagi: art.: przedstawienie aktualnej sytuacji na Śląsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20794         

24.
(E)
Emerytury i renty / (E) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). - s. 1-2
Uwagi: art.: postulat waloryzacji rent i emerytur

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24149         

25.
(EdW)
Na granicy sensu ekonomicznego / (EdW) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). - s. 3
Uwagi: art.: nt. kryzysu gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23005         

26.
(em)
Nasz kandydat – Lech Wałęsa / (em) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). - s. 1
Uwagi: art.: poświęcony Lechowi Wałęsie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21726         

27.
(gl)
"Postanowiono jak na wstępie" / (gl) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). - s. 1
Uwagi: art.: komentarz do wypowiedzi zastępcy prokuratora generalnego PRL nt. aresztowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22334         

28.
(Gr)
Moja ocena sytuacji / (Gr) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). - s. 2-3. - (Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia - granice kompromisu - programy działania)
Uwagi: art.: analiza sytuacji międzynarodowej i w kraju oraz głos w dyskusji o szansach i strategii ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20696         

29.
(i)
Budować plastyczne społeczeństwo / (i) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). - s. 2
Uwagi: art.: sytuacja wewnętrzna w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21882         

30.
(i)
Gdańsk : nowy model procesu politycznego / (i) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). - s. 1
Uwagi: art.: o procesie Frasyniuka, Lisa, Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22185         

31.
(i)
Gra na zwłokę / (i) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). - s. 1
Uwagi: art.: opinia autora o ewentualnemu przeciwdziałaniu władz wobec zapowiedzianego strajku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22098         

32.
(i)
Na polecenie przełożonych / (i) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). - s. 4
Uwagi: art: komentarz na temat mocodawców zabójstwa Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21967         

33.
(Ika)
Polemika / (Ika) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). - s. 2
Uwagi: art.: polemika z artykułem M. Wysockiej ("Opornik" 1982, nr 1; przedr. "Opornik", nr 3)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20558         

34.
(ip)
Zasiłki rodzinne: 1300 czy całkiem inaczej? / (ip) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). - s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. świadczeń społecznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22669         

35.
(jah)
Andrzej Gwiazda / (jah) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). - s. 2
Uwagi: art.: przedstawienie postaci A. Gwiazdy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24616         

36.
(jc)
Dlaczego władza boi się Ottona Schimka? / (jc) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). - s. 1, 4
Uwagi: art.: uniemożliwienie przez władzę świętowania rocznicy śmierci Ottona Schmka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22837         

37.
(jote)
Na krótką metę... / (jote) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). - s. 2. - (O gospodarce)
Uwagi: art.: analiza sytuacji ekonomicznej w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20625         

38.
(jp)
Proces Władysława Frasyniuka / (jp) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). - s. 1. - (Proces Władysława Frasyniuka)
Uwagi: art.: relacje z rozpraw W. Frasyniuka 18 i 19 XI 82 przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20776         

39.
(kp)
Zakroczym : z frontu walki o krzyże / (kp) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). - s. 4
Uwagi: art. nt. walki o krzyże w szkole podstawowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23281         

40.
(m r)
Przed zamknięciem śledztwa w sprawie Grzegorza Przemyka / (m r) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). - s. 1
Uwagi: art.: o sprawie zabójstwa G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21216         

41.
(m)
Bojkot wronich związków . - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). - s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji "Solidarności"; głos w dyskusji o strategii i szansach ruchu "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21312         

42.
(maj)
Kaci sądzą ofiary / (maj) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). - s. 1
Uwagi: art.: o rozprawie internowanych z Kwidzynia oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariuszy służby więziennej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20807         

43.
(mon)
Na drodze do sowietyzacji wymiaru sprawiedliwości / (mon) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). - s. 3
Uwagi: art.: o dążeniu do ograniczenia niezawisłości sędziów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22148         

44.
(or)
Rura nie wybiera : czyli o sprawiedliwości społecznej w dobie upadku / (or) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/151 (12 XII). - s. 3
Uwagi: fel.: niesprawiedliwy podział i zła jakość produktów w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22452         

45.
(P)
Antyrobotnicza ustawa w Chile . - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). - s. 2
Uwagi: inf.: pochodzące z Życia Warszawy z 5.07.79 informacje o "antyrobotniczej" ustawie w Chile

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21313         

46.
(pa)
Telewizja pokazała / (pa) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). - s. 4
Uwagi: art.: artykuł nawołujący do bojkotu oficjalnych mediów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20464         

47.
(pass)
"Trafialność naszych słów jest chybiona" / (pass) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). - s. 3
Uwagi: art.: o wprowadzaniu cenzury w mediach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20772         

48.
(PI)
Głos który jest milczeniem / (PI) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). - s. 3
Uwagi: art.: informacje o oporze społecznym środowiska plastyków; list artysty plastyka do TM propagujący formy i strategie oporu dla środowiska artystów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20506         

49.
(pw)
Rewolucjom zapobiegać rewolucyjnie / (pw) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). - s. 3
Uwagi: art.: polityka ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21889         

50.
(rkp)
"Ostał nam się jeno sznur" / (rkp) [pseud.]. - Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). - s. 3
Uwagi: art.: informacje o marazmie w jednym z warszawskich zakładów pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20632         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)