L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Projekt ''Solidarna Małopolska'' \ Lista internowanych w stanie wojennym w Małopolsce(oprac. Zbigniew Solak)
Podstawą prezentowanej listy są zestawienia opracowane przez Zbigniewa Solaka (zob. „Sowiniec” 2000, nr 19 oraz publikacja – Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, Kraków 2005, s. 406-428). W obecnej wersji skorygowano niektóre informacje i wprowadzono uzupełnienia.
Prezentowana lista internowanych została zrekonstruowana w oparciu o dokumenty przejęte przez Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. Jej podstawą są materiały byłych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie z lat 1981-1982. Wykaz obejmuje internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji politycznej z województw miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Pominięto w nim 67 osób osadzonych w obozach na zlecenie wydziałów kryminalnych i pionów gospodarczych poszczególnych KW MO w ramach tzw. akcji spokój. Na liście brak jest też uwięzionych związkowców z Delegatury NSZZ „S” w Jaśle, która należała do Regionu Małopolska, ale administracyjnie pozostawała w granicach województwa krośnieńskiego. Materiały z poszczególnych województw są mocno zróżnicowanie. W przypadku województwa krakowskiego zachowała się kartoteka i listy internowanych z różnych okresów. Dla województw nowosądeckiego i tarnowskiego dysponujemy głównie teczkami internowanych. Niestety materiały te nie są kompletne i zawierają szereg omyłek oraz nieścisłości. Tam, gdzie to było możliwe, poddane zostały merytorycznej weryfikacji. Każda z wymienionych komend MO sporządziła własne listy osób przeznaczonych do internowania. Przygotowano je co najmniej kilka lub kilkanaście miesięcy przed ogłoszeniem stanu wojennego, prawdopodobnie wiosną 1981. Na najstarszej z list dla województwa miejskiego krakowskiego (brak daty), w której kolejność odpowiada późniejszym numerom decyzji o internowaniu, znalazło się blisko 300 osób. Najwyższe numery mają tam osoby pozostające w sferze zainteresowań kontrwywiadu oraz działacze i sympatycy przedsierpniowej opozycji. W dalszej kolejności dopiero działacze związkowi, a na końcu elementy kryminalne i osoby z marginesu społecznego. Na krótko przed stanem wojennym lista została uaktualniona. W stosunku do bardzo wielu osób zrezygnowano z decyzji o internowaniu. Wykreślono z niej głównie ludzi wywodzących się ze środowisk twórczych, związanych z Kościołem, przebywających za granicą i, początkowo, element przestępczy. Na listy natomiast trafiali uczestnicy strajków z grudnia 1981 i późniejszych protestów, a także osoby prewencyjnie zatrzymywane w związku z podejrzeniami o prowadzenie działalności podziemnej. Wspomnieć należy także przykry fakt, że wśród internowanych niemały procent stanowili współpracownicy Służby Bezpieczeństwa zwerbowani zarówno jeszcze przed Sierpniem 1980 roku, jak i w trakcie przebywania w ośrodkach internowania. Niestety, nie można podać ich nazwisk, za wyjątkiem tych, których współpraca została udowodniona lub sami ją potwierdzili.
 DO GÓRY   ID: 16418         


1. Ambrozik Adolf (ur. 8 VI 1939 – zm. 2 VI 2004) (Tarnów), tokarz, prac. Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel”, członek TKZ NSZZ „S”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 54/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982, ponownie internowany 20 V 1982 – decyzja 58/82, zwolniony 28 VI 1982.
 DO GÓRY   ID: 4381         


2. Antosz Andrzej Augustyn (ur. 5 XII 1943) (Kraków), z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” OTV Kraków, internowany 17 XII 1981 – decyzja nr 364, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4382         


3. Apanowicz Kazimierz (ur. 1 II 1956) (Kraków), inżynier, OOiIPP Petroinform Kraków, pracownik ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 338, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4383         


4. Bachleda-Księdzularz Franciszek (ur. 2 I 1947) (Zakopane), z-ca przewodniczącego NSZZ RI „S” Regionu Spisza i Podhala, z-ca przewodniczącego Związku Podhalan, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 167/81, Załęże, zwolniony 23 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4384         


5. Bahr Antoni (ur. 30 V 1922) (Tarnów), członek KZ NSZZ „S” w Zakładach Azotowych w Tarnowie, członek Komisji Rewizyjnej ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 – decyzja nr 66/81, Załęże, zwolniony 17 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4385         


6. Bajer Irena (ur. 13 III 1921) (Kraków), prof., prorektor Uniwersytetu Śląskiego, członek NSZZ „Solidarność”, działaczka Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowana 13 XII 1981 – decyzja nr 278, zwolniona 18 XII 1981 – „dokumenty przekazano do Katowic”.
 DO GÓRY   ID: 4386         


7. Baluch Jacek (ur. 17 III 1940) (Kraków), pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ (bohemista), internowany 31 XII 1981 – decyzja nr 407, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4387         


8. Banaś Marian (ur. 13 VII 1955) (Kraków), prawnik, pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 22 XII 1981 – decyzja nr 396, po kilku dniach aresztowany, 5 II 1982 skazany przez Sąd Wojskowy na 4 lata pozbawienia wolności.
 DO GÓRY   ID: 4388         


9. Bant Stanisław Marian (ur. 9 VIII 1939) (Kraków), dyżurny ruchu PKP stacji Kraków – Nowa Huta, przewodniczący „Solidarności” kolejarzy, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 110, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 19 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4389         


10. Baran Eugeniusz (ur. 28 XI 1938) (Nowy Sącz), z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” ZNTK, członek Komisji Rewizyjnej ZR Małpolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 66/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.
 DO GÓRY   ID: 4390         


11. Barczyński Jerzy (ur. 19 IV 1948) (Tarnów), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego Tarnów, internowany 14 XII 1981 – decyzja 56/81, Załęże, zwolniony 22 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4391         


12. Barzyk Wacław (ur. 23 IX 1947) (Kraków), dyspozytor Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 – decyzja nr 282, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4392         


13. Batko Jerzy Leszek (ur. 14 V 1957), (Ochojno), rolnik, członek ZW NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 261, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 III 82.
 DO GÓRY   ID: 4393         


14. Bąk Andrzej (ur. 9 V 1960) (Kraków), student AGH, działacz NZS, internowany 16 XII 1981 – decyzja nr 367, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 22 I 1982. 15. Belski Andrzej (ur. 29 XII 1946) (Nowy Targ) (Rabka), nauczyciel LO w Rabce, członek KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 145/81, Załęże, zwolniony 25 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4394         


15. Belski Andrzej (ur. 29. XII 1946) (Nowy Targ) (Rabka), nauczyciel LO w Rabce, członek KZ NSZZ "S", internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 145/81, Załęże, zwolniony 25 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4495         


16. Berek Jan (ur. 7 VII 1942) (Dębica), pracownik „Igloopol” Dębica, członek NSZZ RI „S”, internowany 16 XII 1981 – decyzja nr 85/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4395         


17. Białoskórski Marian (ur. 9 IV 1942) (Nowy Sącz), nauczyciel, sekretarz KW Stronnictwa Demokratycznego, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 10/81, Załęże, zwolniony 7 V 1982.
 DO GÓRY   ID: 4396         


18. Billik Barbara (ur. 15 X 1937) (Kraków), nauczycielka geografii IV LO, członek MKZ Małopolska, internowana 16 XII 1981 – decyzja nr 360, zwolniona 24 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4397         


19. Blicharz Jan (ur. 8 XII 1942) (Kraków), ślusarz- konserwator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Krakowskich Zakładach Armatur, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 350, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
 DO GÓRY   ID: 4398         


20. Bocian Ryszard (ur. 18 VII 1939) (Kraków), prawnik, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek NSZZ „S” i KPN, internowany 29 X 1982 – decyzja nr 497, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4399         


021. Bodziony Stanisław (ur. 13 VII 1931) (Nowy Sącz), rolnik, przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI „S” w Podegrodziu, zca przewodniczącego Zarządu Woj. NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 171/8, Załęże, zwolniony 2 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4400         


022. . Bodziuch Janina (ur. 8 XI 1953) (Kraków), radca prawny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, członek NSZZ „S”, internowana 20 XII 1981 – decyzja nr 393, zwolniona 7 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4401         


023. Boroń Piotr Maria (ur. 6 VIII 1955) (Kraków), prawnik, pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 300, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 24 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4402         


024. Bortnowska Halina (ur. 23 IX 1931) (Kraków), dziennikarka, członek redakcji „Znak”, internowana 16 XII 1981 – decyzja nr 357, zwolniona 24 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4403         


025. Boryczko Józef (ur. 28 III 1942) (Tarnów), pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, internowany 14 XII 1981 – decyzja nr 65/81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4404         


026. Borzęcki Andrzej Tadeusz (ur. 1 VI 1932 – zm. 27 X 2003) (Kraków), romanista, pracownik Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Krakowie, członek prezydium ZR Małopolska, kierownik Sekcji Programowej, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 93, N. Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4405         


027. Brancewicz Henryk (ur. 16 IX 1943) (Kraków), inżynier fizyk, adiunkt AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 – decyzja nr 375, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4406         


028. Brataniec Franciszek (ur. 6 III 1946) (Gorlice), działacz NSZZ „S” w GPPD „Forest”, członek prezydium Krajowej Komisji Branży Drzewnej NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 80/81, Załęże, zwolniony 4 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4407         


029. Brniak Jerzy (ur. 7 IV 1954) (Kraków), inżynier, pracownik Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych, internowany 22 XII 1981 – decyzja nr 398, Załęże, zwolniony 5 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4408         


030. Bryniarski Krzysztof (ur. 10 IX 1955) (Kraków), ekonomista, pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego, internowany 19 XII 1981 – decyzja nr 386, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4409         


031. Brzozowski Jan (ur. 31 X 1953) (Niedomice), ślusarz w Niedomickich Zakładach Celulozy, członek NSZZ „S”, internowany 10 III 1982 – decyzja nr 55/82, Załęże, zwolniony 28 VI 1982.
 DO GÓRY   ID: 4410         


032. Budner Romuald Marian (ur. 4 XII 1935) (Kraków), kolejarz, dyspozytor w Lokomotywowni Kraków-Płaszów, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 288, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.
 DO GÓRY   ID: 4411         


033. Budyń Jerzy (ur. 10 VI 1953) (Kraków), student filozofii UJ, członek NZS, internowany 19 XII 1981 – decyzja nr 391, Załęże, zwolniony 14 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4412         


034. Bulanda Roman (ur. 14 IX 1936) (Tarnów), nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Tarnowie, członek KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 – decyzja nr 70/81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4413         


035. Bzdyl Krzysztof Kazimierz (ur. 4 III 1950) (Kraków), pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, członek KPN, przewodniczący Komitetu Strajkowego MPK, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 262, Nowy Wiśnicz, aresztowany 22 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności.
 DO GÓRY   ID: 4414         


036. Cacoń Marian (ur. 15 VIII 1928 – zm. 27.XII 2000) (Dębica), pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”, członek KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 9/81, Załęże, zwolniony 5 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4415         


037. Chabowski Łukasz (ur. 18 VII 1953) (Kraków), prawnik, pracownik etatowy ZR Małopolska „S”, zatrzymany 17 XII 1981 na Rynku, internowany 22 XII 1981 – decyzja nr 389, zwolniony 5 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4416         


038. Chodorowicz Piotr (ur. 11 V 1954) (Nowy Targ), plastyk, członek KZ NSZZ „S” w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, pracownik Sekcji Kultury i Informacji Delegatury NSZZ „S” w Nowym Targu, internowany 14 XII 1981 – decyzja nr 180/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4417         


039. Ciastoń Jerzy (ur. 15 IV 1948) (Kraków), technolog, wiceprzewodniczący KRH, pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 123, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4418         


040. Ciesielski Andrzej Maksymilian (ur. 7 VII 1947) (Kraków), członek NSZZ „Solidarność”, pracownik etatowy w Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 299, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4419         


041. Czajowski Edward Stanisław (ur. 24 V 1925) (Kraków), ekonomista, pracownik „Telekom-Telos”, członek NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 – decyzja nr 284, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4420         


042. Czechowski Adam (ur. 15 VIII 1948) (Kraków), technik-mechanik w Hucie im. Lenina, internowany 13 V 1982 – decyzja nr 447, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4421         


043. Czesak Władysław (ur. 12 VII 1925) (Tarnów), przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI „S” w Niedzieliskach gm. Szczurowa, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 80/81, Załęże, zwolniony 30 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4422         


044. Dadał-Afenda Emilia (ur. 20 III 1942 – zm. 18 I 1985) (Kraków), inżynier geofizyk, członek KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego, internowana 13 XII 1981 – decyzja nr 84, Kielce, Gołdap, (od 3/4 III 1982 Darłówek), zwolniona 23 VII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4423         


045. Dawidowicz Krzysztof Jerzy (ur. 6 IV 1955) (Kraków), polonista, filmoznawca, członek SKS, członek Zarządu NZS UJ, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 23, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.
 DO GÓRY   ID: 4424         


046. Dąbrowski Józef (ur. 9 III 1949) (Kraków), inżynier mechanik w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, przewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 19 XII 1981 – decyzja nr 109, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4425         


047. Domagała Ryszard Stanisław (ur. 9 V 1934) (Kraków), kierowca, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” MPK Czyżyny, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 347, Nowy Wiśnicz, aresztowany 18 XII 1981 za kierowanie strajkiem 13-14 XII 1981, 13 I 1982 skazany na 2 lata.
 DO GÓRY   ID: 4426         


048. Donimirski Jerzy Maria (ur. 12 IX 1960), student III r. architektury Politechniki Krakowskiej, członek NZS, internowany 28 VIII 1982 – decyzja nr 478, Uherce, zwolniony 8 XI 1982.
 DO GÓRY   ID: 4427         


049. Drechsler Tadeusz (ur. 28 X 1952) (Kraków), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Krakowie, internowany 1 IX 1982 – decyzja nr 466, Uherce, zwolniony 22 XI 1982.
 DO GÓRY   ID: 4428         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)