L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPӣCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWICU
WSTECZ STRONA GWNA
O Polsce Zniewolonej \ WstpDzia Polska Zniewolona obejmuje informacje o zbiorach przechowywanych w Bibliotece Jagielloskiej (druki konspiracyjne) oraz Fundacji CDCN dotyczcych sytuacji politycznej na ziemiach polskich po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej – okresu sowietyzacji i stalinizacji Polski. Dokumenty te to przede wszystkim publikacje (druki zwarte, cige i ulotne) oraz fotografie wydane lub wykonane w latach 1945-1956.
 DO GRY   ID: 16383         

WSTECZ

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodlegociowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Krakw, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuy, publikacje, wiadomoci)