L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
O Polsce Podziemnej \ WstępDział Polska Podziemna obejmuje informacje o zbiorach przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej (druki konspiracyjne) i Fundacji CDCN dotyczących dziejów polskiego czynu zbrojnego w czasie II wojny światowej. Uzupełnieniem tej kategorii zbiorów są dokumenty obrazujące martyrologię społeczeństwa polskiego poddanego ideologicznym eksperymentom najeźdźców (niemieckich i rosyjskich) oraz sąsiadów ukraińskich. Dokumenty te to przede wszystkim publikacje (druki konspiracyjne: zwarte, ciągłe i ulotne) oraz fotografie wydane lub wykonane w latach 1939-1945.

Wyjątkowo, w dziale tym znajduje się obecnie archiwum Komisji Historycznej b. ZBOWiD-u, kompletowane w latach 60.-80. XX w., zawierające szereg cennych relacji i źródeł dotyczących wydarzeń z lat 1939-1945.

 DO GÓRY   ID: 16373         

WSTECZ

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)